Dołożę wszelkich starań by prace
archeologiczne
nie były utrudnieniem dla tempa rozwoju inwestycji.
Nasza oferta
Kontakt z nami

Oferta

Oferujemy kompleksową współpracę archeologiczną obejmującą:

 • ekspertyzy archeologiczne terenu planowanych inwestycji – kwerendy archiwalne, prospekcje terenowe

 • bezpłatne konsultacje

 • przygotowanie w imieniu Inwestora wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwoleń na nadzory lub badania archeologiczne stanowiące warunek realizacji inwestycji w pobliżu lub na zabytku

 • prowadzenie prac archeologicznych, obejmujących:

  • pełne wyprzedzające lub ratownicze badania archeologiczne

  • badania sondażowe

  • ratownicze badania wykopaliskowe wyprzedzające inwestycje lub toczące się w ich trakcie we współpracy z firmami budowlanymi

  • nadzory archeologiczne nad odwiertami geologicznymi w strefie ochrony konserwatorskiej

  • nadzory archeologiczne prowadzone w trakcie inwestycji: budowy wszelkiego rodzaju budynków lub zespołów budynków oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, telefonicznych itp.

 • opracowanie źródeł i materiałów archeologicznych

 • ekspertyzy dendrologiczne prób drewna

 • ekspertyzy antropologiczne kostnych szczątków ludzkich

 • wykonanie sprawozdań z prowadzonych prac archeologicznych wg wytycznych konserwatora

Wykonanie strony WWW: Devilart